• You are here:
  • Home »

Pikavippien korkokatto 2020 tulee – näin se luultavasti vaikuttaa lainojen tarjontaan

Pikavippejä säännellyt edellinen korkokatto tuli voimaan syyskuun 2019 alussa. Silloin pikavippien nimellisen vuosikoron ylärajaksi säädettiin 20%. Ja jo nyt kesällä 2020 on voimaan tulossa vielä tiukempi korkokatto. Kyseisen korkokaton myötä pikavippien nimellinen vuosikorko voisi olla enintään 10%. Vuoden 2019 korkokatosta poiketen, 2020 korkokatto ei koske luottokortteja eikä hyödykesidonnaisia lainoja, joten sitä voi siis perustellusti pitää nimenomaan ”pikavippien korkokattona”.

Vuoden 2020 korkokaton oli tarkoitus tulla voimaan jo 1.5.2020, mutta talousvaliokunta halusi lisäaikaa ehdotukseen tarkasteluun. Kuitenkin nyt kesäkuussa ehdotus on (ilmeisesti pienin muutoksin) läpäissyt talousvaliokunnan tarkastelun ja korkokaton pitäisi olla tulossa voimaan piakkoin. Uuden korkokaton on tarkoitus olla voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Realistisesti ottaen ei kuitenkaan olisi kovin yllättävää, jos siitä päädytään tekemään pysyvä tai sen kestoa pidennetään.

Mitä seurauksia uudella korkokatolla on?

Syyskuun 2019 korkokatto muutti lainojen tarjontaa enemmän kertalainoja suosivaksi ja ajoi markkinoilta pois yrityksiä. Kyseisen korkokaton jälkeen on kuitenkin ollut vielä mahdollista saada jopa melko pientä pikavippiä. Voi kuitenkin hyvin olla, että kesän 2020 korkokaton jälkeen tuo ei enää ole mahdollista.

Tällä hetkellä nimittäin yksikään perinteistä pikavippiä tarjoava yritys ei myönnä lainaa alle 10% korolla, ja kyseinen korko on niin matala, että se voi tehdä pikavippien voitollisesta tarjoamisesta käytännössä mahdotonta. Voi siis hyvin olla niin, että piakkoin tarjolla ei enää ole yhtään aidosti nopeasti ja helposti saatavia nettilainoja.

Tuota isompi ongelma voi kuitenkin olla se, että uusi korkokatto saattaa myös merkittävästi vähentää niin sanottujen järjestelylainojen tarjontaa. Nuo ovat siis lainoja, joilla maksetaan aiemmat lainat pois, ja jonka korot ja maksuehdot ovat toivottavasti fiksumpia kuin aiempien lainojen.

Se mikä järjestelylainat erottaa monista muista isoista lainoista se, että niiden voi nähdä luotonantajan näkökulmasta sisältävän isomman riskin. Sen takia ne myös yleensä ovat koroiltaan ja kuluiltaan esimerkiksi tavallisia kulutusluottoja kalliimpia (vaikkakin siis pikavippejä halvempia). Ja jos lainafirmat toteavat, että niiden ei ole kannattavaa tarjota järjestelylainoja alle 10% nimellisellä vuosikorolla, niin voi ikävänä seurauksena olla se, että aiempaa useampi ihminen ajautuu ulosottoon pikavippiensä takia. Tuo tuskin on kenenkään mielestä hyvä vaihtoehto.

Oman lisämausteensa uudelle korkokatolle tuo se, että sen osana on ehdotettu, että myös vanhojen joustoluottojen korot alensivat. Joustoluotot ovat siis ikää kuin netissä toimivia luottokortteja, joiden kautta voi lainarajan puitteissa nostaa uutta lainaa aina kun sen kokee tarpeelliseksi. Mikäli joustoluottoihin liittyvä taantuva sääntely on voimassa myös lopullisessa vuoden 2020 korkokatossa, niin on iso riski siihen, että lainafirmat tulevat irtisanomaan vanhoja joustoluottoja.

Ja koska joustoluottoja on tähän asti voinut lyhentää melko pienillä kuukausilyhennyksillä, niin voi joustoluottojen irtisanominen aiheuttaa monille äkillisesti suuria taloudellisia vaikeuksia. On nimittäin hyvin mahdollista, että henkilöllä on esimerkiksi voinut olla 3 kappaletta joustoluottoja, joista kustakin on saldoa käytetty 2000€ (eli avointa lainaa on kokonaisuudessa ollut 6000€), mutta joita on kuukaudessa tarvinnut lyhentää yhteensä esimerkiksi vain melko hillityt 250€. Mikäli nuo kaikki joustoluotot irtisanotaan nyt, niin pitääkin kyseisen henkilön nopeasti saada jostain 6000€ – toivoa sopii, että jatkossakin löytyy hyviä kanavia, joiden kautta tuon tyyppinen laina on mahdollista saada.

Vaikka uusi korkokatto siis luultavasti tulee vähentämään nettilainojen tarjontaa, niin ei se tule lopettamaan sitä kokonaan. Ja jatkossakin todennäköisesti on varsin mahdollista löytää netistä vaikka 10 000€ laina. Toki toisaalta ei voi pitää hyvänä asiana sitä, jos henkilö jolle riittäisi vaikka kuukaudeksi otettava 300€ laina, joutuu jatkossa ottamaan esimerkiksi 3000€ lainan, joka kerryttää korkoja ja kuluja pidemmältä ajalta.

Hae uuden korkokaton mukaista lainaa

Päivitys 1.7.2020. Vuoden 2020 korkokatto on nyt voimassa. Seurauksena oli esimerkiksi se, että moni lainafirma sulki palvelunsa ainakin väliaikaisesti. Näiltä alla olevasta vertailutaulukosta löytyviltä voi kuitenkin hakea uuden korkokaton mukaista lainaa. Vertailutaulukko ei vielä ole kaikilta osin päivittynyt, näet tarkat tiedot kunkin palvelun nettisivuilta.

Huomaathan, että ainakin pari palvelua on jo ilmoittanut, että korkokaton aikaista maksimissaan 10% nimellistä vuosikorkoa sovelletaan niiltä haettuun lainaan vain vuoden loppuun asti.